1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1502 Museet Midt IKS - Avd. Namdalsmuseet - brannsikring av bygninger
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 109.993 til brannsikring av 3 bygninger ved Namdalsmuseet.
les mer>>P 1501 Ishavsmuseet Aarvak - utskifting av dekket på ishavsskuta Aarvak
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 165.000 til utskifting av dekket på ishavsskuta Aarvak
les mer>>P 1500 Naturvernforbundet - forprosjekts fase 1 - Kystkampanje 2011-12
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til forprosjektets fase 1 - Kystkampanje 2011-12.
les mer>>P 149 Kirkens Bymisjon Bergen
17.02.99
... fikk på styremøte 17. februar 1999 innvilget tilsammen kr. 700.000 til et "Gutteprostitusjonsprosjekt", et "Nærmiljøprosjekt" og til Rus-Vold-Kriminalitetsforebyggene arbeid.
les mer>>P 1499 A Kystlaget M/K Ole Johnnys Venner - sikkerutstyr på M/K Ole Johnny.
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 øremerket oppgradering av sikkerhetsutstyr ombord i M/K Ole Johnny
les mer>>P 1497 Hallingdal Museum - brannalarm ved Nesbyen
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 60.000 til brannalarm i magasin, utstillinger og administrasjonsbygg ved Nesbyen.
les mer>>P 1495 Gamle Hvam museum - Fornyelse av gamle sikringsskap
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 54.000 til fornyelse av gamle sikringsskap ved Gamle Hvam Museum
les mer>>P 1494 A Idd og Enningsdalen Historielag - brannsikring av Forpakterboligen
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til brannsikring av Forpakterboligen ved Gamle Prestbakke
les mer>>P 1493 A Vågå Historielag - alarm i Vågå Prestgard
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr.75.000 til alarm i Vågå Prestegard Ullinsvin
les mer>>P 1492 Øyraselet på Kringlestølen i Luster v/Trygve Martinussen - Restaurering av støls hus
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr.20.000 til Øyraselet på kringlestølen i Luster, et støls hus fra 1700-tallet.
les mer>>Totalt 2944 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss