1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 25 Kunstindustrimuseet i Oslo - Sikring
20.09.94
... fikk på styremøte 20. september 1994 innvilget kr. 1.500.000 til sikring av Kunstindustrimuseet.
les mer>>P 27 Østfoldmuseene, avd. Halden historiske Samlinger - Rød Herregård - Sikring
20.09.94
... fikk på styremøte 20. september 1994 innvilget kr. 90.000 til sikring av Rød Herregård.
les mer>>P 28 Sverresborg - Sprinkling av Tavern
20.09.94
... fikk på styremøte 20. september 1994 innvilget kr. 100.000 til sprinkling.
les mer>>P 23 "Ytre Kroken" i Lusterfjord v/Arild Haaland - takreparasjoner
22.08.94
... fikk på styremøte 22. august 1994 innvilget kr. 50.000 til takreparasjoner på "Ytre Kroken" i Sogn
les mer>>P 21 Vågan kirke "Lofotkatedralen"
21.01.93
... fikk på styremøte 13. januar 1993 innvilget kr. 250.000 til installasjon av lynvernanlegg i Vågan kirke.
les mer>>P 16 Herregård - Brannsikring
16.12.92
... fikk på styremøte 8. desember 1992 innvilget kr. 2,2 mill til brannsikring av herregården
les mer>>P 20 Trondhjems Hospital
30.10.92
... fikk på styremøte 30. oktober 1992 innvilget kr. 190.000 til utbedring av brannsikkerheten i henhold til offentlig pålegg.
les mer>>P 15 Norsk Folkemuseum - sikringstiltak i 1992
25.06.92
... fikk på styremøte 18. juni 1992 innvilget tilsammen kr. 3.950.000 i støtte til gjennomføring av sikringstiltak ved Norsk Folkemuseum.
les mer>>P 17 Petter Dass-museet på Alstahaug - Sikring av Prestegården
18.06.92
... fikk på styremøte 18. juni 1992 innvilget kr. 800.000 til sikring av Alstahaug Prestegård. På styremøte 7. juni 1994 ble det bevilget ytterligere kr. 110.000.
les mer>>P 1 Vågan kirke "Lofotkatedralen"
28.04.92
... fikk på styremøte 28. april 1992 innvilget kr. 1.8 mill til brannsikring av Vågan kirke
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss