Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

SKADEVERNSTATUS 2024

Skadevernstatus etter 1. styremøte i 2024, er som følgende:

Søknader innvilgetBevilget beløp
Priser/gaver0kr. 0
Sikring generelt10kr. 3.075.148
Natur- miljøvern1kr. 350.000
Menneskevern-rusrelatert0kr. 0
Menneskevern-generelt5kr. 352.051
Forskning0kr. 0
Fartøyvern7kr. 911.451
Bygningsvern-generelt28kr. 3.815.563
Bygningsvern-brann og sikkerhet6kr. 330.974
Norsk Kulturarv - Rammevedtak1kr. 10.000.000
58 kr. 18.835.187

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss