Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Status 2008

Skadevernstatus etter 6 styremøter i 2008, det siste 2. desember, er som følgende:

SøknaderBevilget beløp
Priser 5 kr. 800.000
Sikring generelt 28 kr. 4.278.688
Miljøvern 4 kr. 920.000
Menneskevern-rusomsorg 5 kr. 1.105.000
Menneskevern-generelt 9 kr. 1.988.000
Forskning 1 kr. 150.000
Fartøyvern 22 kr. 4.437.756
Bygningsvern-generelt 41 kr. 4.620.417
Bygningsvern-brann og sikkerh. 46 kr. 12.272.641
161kr. 30.572.502

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss