Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Hvordan søke?

Alle søkere må opprette en bruker og søke gjennom vår søknadsportal. Her kan du sende inn en søknad og følge opp dine søknader. Denne søknadsportalen er ny fra 1. juni 2023.

Stiftelsen UNI aksepterer kun søknader i det elektroniske søknadsskjemaet innsendt via søknadsportalen. Søknader sendt inn på e-post etter 31. mai 2023 vil ikke behandles.

Stiftelsen UNI vil gjerne være sponsor for allmennyttige prosjekter innen skadevern og miljøvern. Dette gjelder særlig prosjekter som vanskelig lar seg finansiere gjennom normale kanaler.

Formål som normalt faller utenfor styrets prioriteringer;
• Det gis ikke tilskudd til løpende drift, lønn, reiseutgifter og tradisjonell veldedighet.
• Det gis ikke støtte til "eget erverv".
• Kostnader til dugnad inngår ikke i vår prosjektstøtte med mindre kostnadene kan utgiftsføres.
• Prosjekter som allerede er igangsatt eller gjennomført før innsendt søknad, vil ikke bli vurdert.
• Det gis ikke støtte fra både Stiftelsen UNI og Norsk Kulturarv «Ta et tak» til samme prosjekt.

For mer informasjon om søknadsprosessen, se soknad.stiftelsenuni.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss