Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Kontakt

Stiftelsen UNI
Gaustadalleen 21

0349 OSLO

Tlf. +47 46292921

Vår e-postadresse:
uni@stiftelsen-uni.no

Vår e-postadresse for søknader:
uni@stiftelsen-uni.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss