Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Hvem er vi

Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skadevern og miljøvern.

FORMÅL OG STYRING

Stiftelsens mål og midler
Stiftelsen UNI er en allmennyttig stiftelse som skal støtte tiltak som verner mennesker og fortidsminner. Stiftelsens vedtekter sier det slik:

Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunnet. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner.

Midlene til den økonomiske støtten kommer fra avkastningen av Stiftelsens kapital, som i det alt vesentlige er plassert i aksjer og andre finansielle aktiva.

Stiftelsen er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund.

Styrende organer
Stiftelsens styre har 5 medlemmer med landsdekkende representasjon.
I tillegg har valgkomiteen i Stiftelsen UNI 4 medlemmer som også er landsdekkende representert.

Daglig ledelse og adresse
Stiftelsens forretningsfører er Navus Forvaltning AS v/Odd Ekholt.

Alle forespørsler om Stiftelsen UNIs virksomhet sendes til:
uni@stiftelsen-uni.no

Alle søknader om støtte sendes også til:
uni@stiftelsen-uni.no

Stiftelsen UNI
Gaustadalleen 21, 0349 Oslo
Telefon: +47 46 29 29 21
www.stiftelsen-uni.no

Styret i Stiftelsen UNI har 6 styremøter i året og behandler søknadene fortløpende i forhold til disse.

Last ned årsrapport for 2021

Last ned årsrapport for 2020

Last ned årsrapport for 2019

Last ned årsrapport for 2018

Last ned årsrapport for 2017

Last ned årsrapport for 2016

Last ned årsrapport for 2015

Last ned årsrapport for 2014

Last ned årsrapport for 2013

Last ned årsrapport for 2012

Last ned årsrapport for 2011

Last ned årsrapport for 2010

Last ned årsrapport for 2009

Last ned årsrapport for 2008

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss