Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Skadevernprisene

HJELP OSS MED VERDIGE KANDIDATER TIL ÅRETS SKADEVERNPRISER!!

Hvert år, på Stiftelsen UNIs ordinære årsmøte og/eller i forbindelse med siste styremøte i desember deles det ut Skadevernpriser. Vedtektene finnes nedenfor.

Dersom du har forslag til en verdig mottaker av en av disse prisene, sett i forhold til vedtektene, gi oss gjerne beskjed sammen med en begrunnelse.

Forslag kan du sende oss på mail til: uni@stiftelsen-uni.no eller du kan ta kontakt med forretningsfører Odd Ekholt på tlf. 21 09 56 50.

VEDTEKTER FOR:

Skadevernprisen

Miljøvernprisen

Erkjentlighetsprisen

§ 1.
Stiftelsen UNI har som ledd i sitt arbeid for å forebygge skader, innstiftet tre ulike priser:

Skadevernprisen:
Denne prisen kan tildeles personer, organisasjoner og institusjoner som har gjort en fremragende innsats for å forebygge personskader eller tingskader i Norge.

Miljøvernprisen:
Denne prisen kan tildeles personer, organisasjoner og institusjoner som har gjort en fremragende innsats for å forebygge skader på natur og miljø i Norge.

Erkjentlighetprisen:
Denne prisen kan tildeles personer, organisasjoner og institusjoner som har gjort seg bemerket i forbindelse med prosjekt knyttet til Stiftelsen UNI’s formålsparagraf.

§ 2.
Prisene består av et diplom og et beløp i størrelsesorden fra kr 100.000.

§ 3.
Alle prisene deles ut av styret for Stiftelsen UNI.

§ 4.
Enhver som er opptatt av det arbeidet som pågår i Stiftelsen UNI, kan fremme forslag om kandidater til prisene.

§ 5.
Styret gir en kort begrunnelse for tildelingene. Denne gjøres kjent gjennom pressemelding eller på annen hensiktsmessig måte.

§ 6.
Tildelingene finner sted ved Stiftelsen UNI's ordinære årsmøte i juni og/eller i forbindelse med siste styremøte i desember.

TIDLIGERE PRISVINNERE:

Skadevernprisen for 2022gikk til Stiftelsen Svanøy Hus
Miljøvernprisen for 2022gikk til Heidi Bjerkan med restaurant Credo
Erkjentlighetsprisen for 2022gikk til Norske Kvinners Sanitetsforening
Skadevernprisen for 2021gikk til Sameiet Tukthuset i Trondheim
Miljøvernprisen for 2021gikk til Miljøstiftelsen Elv og Hav
Erkjentlighetsprisen for 2021gikk til MS-forbundet
Skadevernprisen for 2020gikk til Selskapet Oslo Bys Vel
Miljøvernprisen for 2020gikk til Natur og Ungdom
Skadevernprisen for 2019gikk til Foreningen for barnepalliasjon
Miljøvernprisen for 2019gikk til Framsenteret
Skadevernprisen for 2018gikk til Norske Redningshunder
Erkjentlighetsprisen for 2018gikk til Sykehusklovnene
Miljøvernprisen for 2018gikk til Hold Norge Rent
Skadevernprisen for 2017gikk til Stiftelsen Organdonasjon
Miljøvernprisen for 2017gikk til Den Norske Turistforening
Skadevernprisen for 2016gikk til Brannskadeavdelingen, Haukeland sykehus
Erkjentlighetsprisen for 2016gikk til Kavli Institute for Neuroscience
Miljøvernprisen for 2016gikk til Forbundet Kysten
Skadevernprisen for 2015gikk til Fortidsminneforeningen
Erkjentlighetsprisen for 2015gikk til Jødisk Museum
Miljøvernprisen for 2015gikk til Hageselskapet
Skadevernprisen for 2014gikk til Bogstad Gård
Erkjentlighetsprisen for 2014gikk til Stine Sofies Stiftelse
Miljøvernprisen for 2014gikk til Bærekraftige Liv Landås
Skadevernprisen for 2013gikk til Bygningsvernsenteret på Røros
Erkjentlighetsprisen for 2013gikk til Stiftelsen Fargespill
Skadevernprisen for 2012gikk til Redd Barna i Norge
Erkjentlighetsprisen for 2012gikk til Narviksenteret
Skadevernprisen for 2011gikk til Norsk Folkehjelp
Erkjentlighetsprisen for 2011gikk til Laksevåg Kulturhistoriske Forening
Skadevernprisen for 2010gikk til Norges Handikapforbund
Erkjentlighetsprisen for 2010gikk til Sjømannskirken
Miljøvernprisen for 2009gikk til Norges Røde Kors Hjelpekorps
Natur- og Miljøvernprisen for 2009gikk til Norges Naturvernforbund
Skadevernprisen for 2008gikk til Sandtorgholmen og Museet Kystens Arv
Erkjentlighetsprisen for 2008gikk til Norges Svømmeforbund
Miljøvernprisen for 2007gikk til WWF-Norge og SWAN - Ren Kyst
Erkjentlighetsprisen for 2007 gikk til gatemagasinet Megafon i Bergen
Skadevernprisen for 2007gikk til KIM-senteret i Trondheim
Skade- og miljøvernprisen for 2006gikk til Nyholms Skandse
Erkjentlighetsprisen for 2006gikk til Nordhordaland Veteranbåtlag
Skade- og miljøvernprisen for 2005gikk til Gerd Fleischer i Selvhjelp for innvandrere
Erkjentlighetsprisen for 2005 gikk til "Er Lik Oslo"
Skade- og miljøvernprisen for 2003gikk til Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Erkjentlighetsprisen for 2003 gikk til Stiftelsen Vestfossen Kunstlaboratorium
Skade- og miljøvernprisen for 2002gikk til Stiftelsen MOT
Erkjentlighetsprisen for 2002 gikk til "Porsgrunnmodellen" v/Porsgrunn kommune
Skade- og miljøvernprisen for 2001gikk til Miljøstiftelsen Bellona
Skade- og miljøvernprisen for 2000gikk til Storfjordens Venner
Skade- og miljøvernprisen for 1999gikk til Maritastiftelsen
Skade- og miljøvernprisen for 1998gikk til Norsk Narkotikapolitiforening
Erkjentlighetsprisen for 1998 gikk til politiførstebetjent Rune Nielsen
Skade- og miljøvernprisen for 1997gikk til Stiftelsen Utladalen naturhus
Skade- og miljøvernprisen for 1996gikk til Ungdom mot Vold

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss