Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Skadevernstatus 2016

Skadevernstatus etter 6 styremøter i 2016, det siste 7. desember, er som følgende:

SøknaderBevilget beløp
Priser/gaver3kr. 1.800.000
Sikring generelt31kr. 6.013.228
Natur- miljøvern1kr. 50.000
Menneskevern-rusomsorg 11kr. 1.973.750
Menneskevern-generelt22kr. 7.600.000
Forskning 2kr. 750.000
Fartøyvern23 kr. 2.943.117
Bygningsvern-generelt 199*kr. 11.152.000
Bygningsvern-brann og sikkerhet 52 kr. 7.693.489
344 kr. 40.685.584

* Inkl. samarbeid med Norsk Kulturarv

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss