Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

SKADEVERNSTATUS 2023

Skadevernstatus etter 3 styremøter i 2023, er som følgende:

Søknader innvilgetBevilget beløp
Priser/gaver0kr. 0
Sikring generelt19kr. 2.850.887
Natur- miljøvern1kr. 360.000
Menneskevern-rusrelatert1kr. 1.000.000
Menneskevern-generelt17kr. 21.883.565
Forskning 0kr. 0
Fartøyvern30kr. 3.960.264
Bygningsvern-generelt48kr. 5.289.825
Bygningsvern-brann og sikkerhet23kr. 2.331.910
Norsk Kulturarv - Rammevedtak0kr. 0
139 kr. 37.676.451

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss