Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

SKADEVERNSTATUS 2023

Skadevernstatus etter 6 styremøter i 2023, er som følgende:

Søknader innvilgetBevilget beløp
Priser/gaver3kr. 11.500.000
Sikring generelt37kr. 7.050.227
Natur- miljøvern2kr. 395.000
Menneskevern-rusrelatert3kr. 1.210.000
Menneskevern-generelt26kr. 22.623.596
Forskning 1kr. 250.000
Fartøyvern48kr. 11.194.617
Bygningsvern-generelt95kr. 10.628.150
Bygningsvern-brann og sikkerhet58kr. 6.896.870
Norsk Kulturarv - Rammevedtak0kr. 0
273 kr. 71.748.460

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss