Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

SKADEVERNSTATUS 2023

Skadevernstatus etter … , er som følgende:

Søknader innvilgetBevilget beløp
Priser/gaver0kr. 0
Sikring generelt0kr. 0
Natur- miljøvern0kr. 0
Menneskevern-rusrelatert0kr. 0
Menneskevern-generelt0kr. 0
Forskning 0kr. 0
Fartøyvern0kr. 0
Bygningsvern-generelt0kr. 0
Bygningsvern-brann og sikkerhet0kr. 0
Norsk Kulturarv - Rammevedtak0kr. 0
0 kr. 0

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss