Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Status 2006

Skadevernstatus etter 6 styremøter i 2006, det siste 4. desemberer som følgende:

SøknaderBevilget beløp
Skade/Miljøvernpris 3 kr. 600.000
Sikring generelt 12 kr. 2.462.800
Miljøvern 1 kr. 200.000
Menneskevern-rusomsorg 4 kr. 800.000
Menneskevern-generelt 12 kr. 3.832.500
Forskning 1 kr. 450.000
Fartøyvern 6 kr. 1.088.260
Bygningsvern-generelt 21 kr. 4.783.000
Bygningsvern-brann og sikkerhet 42 kr. 15.938.742
102kr. 30.155.302

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss