Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Skadevernstatus 1994

Skadevernstatus for 1994 er som følgende:

Innvilgete søknaderBevilget beløp
Skade/Miljøvernpris
Sikring generelt
Miljøvern
Menneskevern-rusomsorg
Menneskevern-generelt 2kr. 800.000
Forskning
Fartøyvern
Bygningsvern-generelt 1kr. 50.000
Bygningsvern-brann og sikkerhet 9kr. 3.176.880
Annet
12kr. 4.026.880

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss