Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Skadevernstatus 1996

Skadevernstatus for 1996 er som følgende:

Innvilgete søknaderBevilget beløp
Skade/Miljøvernpris
Sikring generelt 2 kr. 220.000
Miljøvern
Menneskevern-rusomsorg 1 kr. 500.000
Menneskevern-generelt4 kr. 1.600.000
Forskning
Fartøyvern3 kr. 1.350.000
Bygningsvern-generelt 3kr. 975.000
Bygningsvern-brann og sikkerhet 13kr. 3.517.000
Annet
26kr. 8.162.000

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss