Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Skadevernstatus 2015

Skadevernstatus etter 6 styremøter i 2015, det siste 10. desember, er som følgende:

SøknaderBevilget beløp
Priser/gaver3kr. 1 600 000
Sikring generelt23kr. 4 823 440
Natur- miljøvern2kr. 1 120 000
Menneskevern-rusomsorg 9kr. 1 311 151
Menneskevern-generelt 29kr. 4 883 300
Forskning 1kr. 300 000
Fartøyvern25 kr. 4 609 726
Bygningsvern-generelt 111*kr. 9 295 403
Bygningsvern-brann og sikkerhet 46 kr. 6 015 297
346 kr. 33 958 317

* Inkl. samarbeid med Norsk Kulturarv

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss