Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Skadevernstatus 1992

Skadevernstatus i 1992 er som følgende:

Innvilgete søknaderBevilget beløp
Skade/Miljøvernpris 3kr. 75.000
Sikring generelt 5kr. 2.530.500
Miljøvern
Menneskevern-rusomsorg
Menneskevern-generelt 2kr. 722.000
Forskning
Fartøyvern
Bygningsvern-generelt
Bygningsvern-brann og sikkerhet7 kr. 9.535.650
Annet1 kr. 15.000
15kr. 12.878.150

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss