Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Skadevernstatus 2014

Skadevernstatus etter 6 styremøte i 2014, det siste 3. desember 2014, er som følgende:

SøknaderBevilget beløp
Priser/gaver 4kr. 2.100.000
Sikring generelt28kr. 4.159.291
Natur- miljøvern1kr. 100.000
Menneskevern-rusomsorg 8kr. 1.164.907
Menneskevern-generelt 19kr. 2.515.540
Forskning 1kr. 100.000
Fartøyvern32 kr. 5.910.483
Bygningsvern-generelt 116*kr. 9.575.700
Bygningsvern-brann og sikkerhet 102 kr. 7.737.118
311 kr. 33.363.039

* Inkl. samarbeid med Norsk Kulturarv

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss