Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Skadevernstatus 1997

Skadevernstatus for 1997 er som følgende:

Innvilgete søknaderBevilget beløp
Skade/Miljøvernpris1 kr. 100.000
Sikring generelt2 kr. 1.035.000
Miljøvern
Menneskevern-rusomsorg 2 kr. 710.000
Menneskevern-generelt 4 kr. 1.230.000
Forskning
Fartøyvern1 kr. 500.000
Bygningsvern-generelt 1kr. 150.000
Bygningsvern-brann og sikkerhet 18kr. 2.702.380
Annet
29kr. 6.427.380

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss