Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Skadevernstatus 2011

Skadevernstatus etter 6 styremøter i 2011, det siste 29. november 2011, er som følgende:

SøknaderBevilget beløp
Priser/gaver3 kr. 600.000
Sikring generelt23 kr. 8.854.296
Naturvern2 kr. 450.000
Menneskevern-rusomsorg 7kr. 1.809.000
Menneskevern-generelt 8kr. 1.168.720
Forskning3 kr. 1.570.000
Fartøyvern24 kr. 3.682.412
Bygningsvern-generelt 75kr. 5.304.471
Bygningsvern-brann og sikkerhet 38 kr. 8.222.850
183kr. 31.661.749

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss