Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Skadevernstatus 1999

Skadevernstatus for 1999 er som følgende:

Innvilgete søknaderBevilget beløp
Skade/Miljøvernpris 1 kr. 100.000
Sikring generelt2 kr. 154.500
Miljøvern 1 kr. 150.000
Menneskevern-rusomsorg 9kr. 3.252.000
Menneskevern-generelt 11kr. 4.137.000
Forskning1 kr. 4.000.000
Fartøyvern6 kr. 828.100
Bygningsvern-generelt 4kr. 1.240.000
Bygningsvern-brann og sikkerhet 29 kr. 13.750.077
Annet3 kr. 554.660
67kr. 28.166.337

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss