Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Skadevernstatus 2013

Skadevernstatus etter 6 styremøte i 2013, det siste 5. desember 2013, er som følgende:

SøknaderBevilget beløp
Priser/gaver 5kr. 1.100.000
Sikring generelt36kr. 6.036.677
Naturvern
Menneskevern-rusomsorg 16kr. 2.769.990
Menneskevern-generelt 16kr. 2.526.512
Forskning3 kr. 540.809
Fartøyvern21 kr. 2.910.575
Bygningsvern-generelt 53kr. 5.829.497
Bygningsvern-brann og sikkerhet 39 kr. 7.050.000
189 kr. 28.764.060

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss