Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Skadevernstatus 2001

Skadevernstatus for 2001 er som følger:

Innvilgete søknaderBevilget beløp
Skade/Miljøvernpris1 kr. 100.000
Sikring generelt3 kr. 1.274.000
Miljøvern 2 kr. 450.000
Menneskevern-rusomsorg 3kr. 740.000
Menneskevern-generelt 11kr. 2.613.000
Forskning
Fartøyvern10 kr. 1.206.320
Bygningsvern-generelt 8kr. 3.097.700
Bygningsvern-brann og sikkerhet 18 kr. 4.770.323
Annet9 kr. 4.189.000
85kr. 18.440.343

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss