Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Status 2007

Skadevernstatus etter 6styremøter i 2007, det siste 4. desember, er som følgende:

SøknaderBevilget beløp
Skade/Miljøvernpris 5 kr. 950.000
Sikring generelt 20 kr. 3.742.845
Miljøvern 2 kr. 520.000
Menneskevern-rusomsorg 5 kr. 907.400
Menneskevern-generelt 14 kr. 6.329.155
Forskning
Fartøyvern 16 kr. 2.260.030
Bygningsvern-generelt 23 kr. 2.953.448
Bygningsvern-brann og sikkerh. 48 kr. 14.347.978
133kr. 32.010.856

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss