Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

SKADEVERNSTATUS 2019

Skadevernstatus etter 6 styremøte i 2019, det siste 4. desember, er som følgende:

SøknaderBevilget beløp
Priser/gaver2kr. 1.000.000
Sikring generelt27kr. 5.825.617
Natur- miljøvern0kr. 0
Menneskevern-rusrelatert 10kr. 1.270.000
Menneskevern-generelt22kr. 2.132.154
Forskning 0kr. 0
Fartøyvern19kr. 3.866.445
Bygningsvern-generelt* 99kr. 21.075.269
Bygningsvern-brann og sikkerhet 52kr. 7.584.902
231 kr. 42.754.387

* Inkl. samarbeid med Norsk Kulturarv

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss