Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Skadevernstatus 2010

Skadevernstatus etter 6 styremøter i 2010, det siste 2. desember, er som følgende:

SøknaderBevilget beløp
Priser/gaver8 kr. 1.050.000
Sikring generelt13 kr. 3.511.550
Naturvern1 kr. 250.000
Menneskevern-rusomsorg 9kr. 1.266.000
Menneskevern-generelt 15kr. 6.425.230
Forskning2 kr. 275.000
Fartøyvern25 kr. 2.699.708
Bygningsvern-generelt 38kr. 4.371.875
Bygningsvern-brann og sikkerhet 30 kr. 6.475.356
141kr. 26.324.719

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss