Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Skadevernstatus 1998

Skadevernstatus for 1998 er som følgende:

Innvilgete søknaderBevilget beløp
Skade/Miljøvernpris2 kr. 125.000
Sikring generelt3 kr. 2.085.000
Miljøvern
Menneskevern-rusomsorg 2 kr. 880.000
Menneskevern-generelt13 kr. 5.199.600
Forskning
Fartøyvern3 kr. 2.000.000
Bygningsvern-generelt 1kr. 38.000
Bygningsvern-brann og sikkerhet 18kr. 5.318.332
Annet
42kr. 15.645.932

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss