Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Skadevernstatus 2012

Skadevernstatus etter 6 styremøter i 2012, det siste 6. desember 2012, er som følgende:

SøknaderBevilget beløp
Priser/gaver3 kr. 1.500.000
Sikring generelt19 kr. 5.820.000
Naturvern2 kr. 190.000
Menneskevern-rusomsorg 11kr. 2.151.490
Menneskevern-generelt 10kr. 3.070.718
Forskning
Fartøyvern32 kr. 3.043.407
Bygningsvern-generelt 185*kr. 6.322.712
Bygningsvern-brann og sikkerhet 27 kr. 3.296.721
303 kr. 28.355.048

* Inkl. samarbeid med Norsk Kulturarv

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss