Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Status 2005

Skadevernstatus etter 6 styremøter i 2005, det siste 5. desember, er som følgende:

SøknaderBevilget beløp
Skade/Miljøvernpris 2 kr. 350.000
Sikring generelt 11 kr. 5.791.125
Miljøvern 2 kr. 700.000
Menneskevern-rusomsorg 8 kr. 2.051.800
Menneskevern-generelt 18 kr. 5.828.839
Forskning
Fartøyvern 10 kr. 3.114.513
Bygningsvern-generelt 12 kr. 2.271.320
Bygningsvern-brann og sikkerhet 31 kr. 9.592.280
94kr. 29.699.877

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss