Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

SKADEVERNSTATUS 2020

Skadevernstatus etter 6. styremøte; 2. desember i 2020 er som følgende:

Søknader innvilgetBevilget beløp
Priser/gaver2kr. 750.000
Sikring generelt24kr. 4.909.690
Natur- miljøvern3kr. 500.000
Menneskevern-rusrelatert4kr. 150.000
Menneskevern-generelt31kr. 9.112.655
Forskning 1kr. 500.000
Fartøyvern23kr. 6.758.678
Bygningsvern-generelt*208kr. 15.367.500
Bygningsvern-brann og sikkerhet49kr. 9.726.883
345 kr. 47.775.406

* Inkl. samarbeid med Norsk Kulturarv

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss