Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Skadevernstatus 2018

Skadevernstatus etter 6 styremøter i 2018, det siste 5. desember, er som følgende:

SøknaderBevilget beløp
Priser/gaver3kr. 1.000.000
Sikring generelt27kr. 9.818.223
Natur- miljøvern19**kr. 750.000
Menneskevern-rusrelatert 6kr. 740.000
Menneskevern-generelt23kr. 2.452.710
Forskning 1kr. 500.000
Fartøyvern31 kr. 6.297.916
Bygningsvern-generelt 265*kr. 13.013.000
Bygningsvern-brann og sikkerhet 39 kr. 10.378.256
413 kr. 44.950.105

* Inkl. samarbeid med Norsk Kulturarv
** Inkl. samarbeid med Forbundet Kysten

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss