Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Status 2004

Skadevernstatus etter 6 styremøter i 2004, det siste 14. desember 2004, er som følgende:

Innvilgete søknaderBevilget beløp
Skade/Miljøvernpris 2kr. 500.000,-
Sikring generelt 7kr. 1.483.000,-
Miljøvern 3kr. 820.000,-
Menneskevern-rusomsorg 6kr. 2.526.240,-
Menneskevern-generelt 9kr. 3.107.691,-
Forskning 2kr. 1.250.000,-
Fartøyvern 14kr. 4.634.609,-
Bygningsvern-generelt 15kr. 3.499.000,-
Bygningsvern-brann og sikkerhet 35kr. 10.615.782,-
93kr. 28.436.322,-

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss