Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Status 2003

Skadevernstatus etter 6 styremøter i 2003, det siste 4. desember 2003, er som følgende:

Innvilgete søknaderBevilget beløp
Skade/Miljøvernpris 2kr. 300.000,-
Sikring generelt 6kr. 1.599.000,-
Miljøvern 2kr. 600.000,-
Menneskevern-rusomsorg 10kr. 2.232.000,-
Menneskevern-generelt 7kr. 1.785.000,-
Forskning 1kr. 500.000,-
Fartøyvern 6kr. 2.321.000,-
Bygningsvern-generelt 4kr. 700.000,-
Bygningsvern-brann og sikkerhet 30kr. 10.248.297,-
Annet 4kr. 4.200.000,-
72kr.24.485.297,-

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss