Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

SKADEVERNSTATUS 2022

Skadevernstatus etter 5. styremøte; 20. oktober i 2022, er som følgende:

Søknader innvilgetBevilget beløp
Priser/gaver3kr. 1.500.000
Sikring generelt24kr. 4.255.654
Natur- miljøvern6kr. 1.205.630
Menneskevern-rusrelatert2kr. 220.000
Menneskevern-generelt18kr. 1.864.000
Forskning 0kr. 0
Fartøyvern21kr. 3.207.534
Bygningsvern-generelt121kr. 21.887.475
Bygningsvern-brann og sikkerhet53kr. 6.675.995
Norsk Kulturarv - Rammevedtak1kr. 10.000.000
249 kr. 50.816.288

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss