Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Status 2002

Skadevernstatus etter 7 styremøter i 2002, er som følgende:

Innvilgete søknaderBevilget beløp
Skade/Miljøvernpris 1kr. 250.000,-
Sikring generelt 2kr. 300.000,-
Miljøvern
Menneskevern-rusomsorg
Menneskevern-generelt 11kr. 3.200.000,-
Forskning 1kr. 350.000,-
Fartøyvern 8kr. 1.771.184,-
Bygningsvern-generelt 1kr. 50.000,-
Bygningsvern-brann og sikkerhet 33kr. 7.224.761,-
Annet 6kr. 756.823,-
63kr.13.902.768,-

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss