1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2725 Louise Qvam - Grunnmursreparasjoner på våningshuset på Opsal gård
10.12.15
... fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til grunnmursreparasjoner på våningshuset på Opsal gård
les mer>>P 2727 Fredrikshald Sømandsforening - Sikkerhetsutstyr for M/S Fredrikshald 1
10.12.15
... fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til sikkerhetsutstyr for M/S Fredrikshald 1
les mer>>P 2728 Dag Stray Breistein - Restaurering av M/Y Sporen
10.12.15
... fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til restaurering av M/Y Sporen
les mer>>P 2730 Tollef Mykleby - Istandsetting av taket på Melgården
10.12.15
... fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til istandsetting av taket på Melgården
les mer>>P 2731 Terje Ree - Skifertak i Torvgata 8, Bjørnli Haveby på Løkken Verk
10.12.15
... fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til skifertak i Torvgata 8, Bjørnli Haveby på Løkken Verk
les mer>>P 2732 Norsk Folkemuseum - Eliminering av giftstoffer i museumssamling
10.12.15
... fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 950.000 til eliminering av giftstoffer i museumssamlingene ved Norsk Folkemuseum
les mer>>P 2733 Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus - Utbedring av taklekkasje på Vøienvolden Gård
10.12.15
... fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 350.000 til utbedring av taklekkasjer i Drengestuen ved Vøienvolden gård
les mer>>P 2735 Morten Christian Vanberg - Restaurering av tak, vinduer og fasader på Vanberg Heimtun
10.12.15
... fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av tak, vinduer og fasader på Vanberg Heimtun
les mer>>P 2736 Siri Føyen Barbøl - Restaurering av Grønnbak etter hussoppangrep
10.12.15
... fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av Grønnbak etter hussoppangrep
les mer>>P 2737 Kristiansand museum - Setesdalstunet - Drenering og vei på
10.12.15
... fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 105.000 til drenering og vei på Setesdalstunet
les mer>>Totalt 220 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss