1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2372 Stift. Kistefos-Museet - Prosjekt "Levende Fabrikk" - fase 2
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til prosjekt "Levende fabrikk" fase 2.
les mer>>P 2373 Kåre Johann Hilt - Restaurering av lagerbygget til kalkovn i Mosterhamn i Bømlo
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 54.000 til restaurering av kalkovnen i Mosterhamn
les mer>>P 2374 Rørosmuseet - Arkivet etter handelshuset Engzelius - Muggsanering
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 260.000 til muggsanering av arkivet etter handelshuset Engzelius på Røros
les mer>>P 2377 Blå Kors Kristiansand - Prosjekt "Snakk om Mobbing"
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til Prosjekt - Snakk om Mobbing
les mer>>P 2379 Karin og Nils Håvar Øyås - Restaurering av stabbur på Nedre Slettnes
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av stabbur på Nedre Slettnes
les mer>>P 2382 Stift. Seminarium Fredericanum - Sprinkleranlegg til Bergen Barneasyl

23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 37.500 til sprinkleranlegg for Bergen Barneasyl
les mer>>P 2383 Johan Randahl - Drenering ved Orkanger stasjon
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 15.000 til drenering ved Orkanger stasjon
les mer>>P 2384 Stift. Gamle Stamsund - Utbedring av brannfarlige ovner
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til brannsikringstiltak
les mer>>P 2385 Kirkens Bymisjon Oslo - Nadheim - Prosjekt Frivillig Nadheim
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til Prosjekt Frivillige - Nadheim
les mer>>P 2386 Søgne Røde Kors Hjelpekorps - Avd. Beredskapsvakt
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 øremerket ATV/beltesats, henger og slede
les mer>>Totalt 220 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss