1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2585 Lars Løge - Renovasjon av 35 meter høy pipe i Norderhovgata 4A
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til renovasjon av pipe i Norderhovgata 4A på Kampen i Oslo
les mer>>P 2586 Sissel Jøraas - Istandsetting av Ronglan Stasjon
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av Ronglan Stasjon
les mer>>P 2588 Stiftelsen MS Hindholmen - Vedlikeholdsarbeid samt nytt passasjersertifikat
25.08.15
... fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 246.926 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2591 Norsk Reserveoffisersforbund, avd. Vestoppland - Istandsetting av hjemmefronthytta Bjønnhaugen
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 øremerket bygningsmessige arbeider i forbindelse med restaurering av Bjønnhaugen
les mer>>P 2594 Arne Unneland - Istandsetting av Gamleskulen på Unneland i Arna i Bergen
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av Gamleskulen på Unneland
les mer>>P 2595 Sjøråk kystkulturforening - Istandsetting av MS Brannflu
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til istandsetting av MS Brannflu
les mer>>P 2596 Anne Margrethe Nygaard Smith og Svein Magne Nygaard - Oppgradering av utstyr til sikkerhet om bord i RS52 Ole O Lian
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 60.000 til oppgradering av utstyr for sikkerhet om bord i RS52 Ole O Lian
les mer>>P 2597 Linda og Trygve Syslag - Restaurering av vernemur på løe ved Ivartunet
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av vernemur på løe ved Ivartunet.

les mer>>P 2598 Langevåg Røde Kors Hjelpekorps - Ny ATV
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til kjøp av ny ATV
les mer>>P 2599 Salten veteranbåtlag - Reparasjon av kjøl en på M/S Blomøy
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til ny båt for Lillesand Røde Kors
les mer>>Totalt 220 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss