1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2329 Arvid Langedrag - Strakstiltak for sikring av størhuset på Thorstad
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til strakstiltak i f.b.m sikring av taket på støruset på Thorstad
les mer>>P 2331 Gatejuristen - Etablering av Jusshuset
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til etablering av Jusshuset
les mer>>P 2332 Løkta Museumsforening - Brannvarslingsanlegg til Løkta Museum, Sjyhåjen
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til brannvarslingsanlegg på Sjyhåjen
les mer>>P 2334 Rendalen Røde Kors Hjelpekorps - Utstyr til oppdrag i krevende lende
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til utstyr for oppdrag i krevende lende
les mer>>P 2336 Dagny Straalberg Mills - Restaurering av Østerdalsstue - Sommerstue
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 øremerket restaurering av "Sommerstue" ved Straalberg Gård
les mer>>P 2337 Nordlandsmuseet - Bodø - Restaurering av motoråttringen Teisen
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 160.000 til restaurering av motoråttringen Teisen
les mer>>P 2338 Stift. Våle Prestegård - Opplegg for lysskinner med spot i driftsbygningen
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til opplegg for lysskinner med pot i driftsbygningen
les mer>>P 2339 Stift. Notnaustet i Norddal - Reparasjon av Dale Kai
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til reparasjon av Dale Kai
les mer>>P 2340 Jan Storberget - Restaurering av låve på gården Hytjanstorpet
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av låve på den skogfinske gården Hytjanstorpet
les mer>>P 2342 Per Bjørn Foros - Restaurering av gulv og stubbloft i Stampjordhuset i 2015
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til restaurering av gulv og stubbloft i Stampjordhuset i 2015
les mer>>Totalt 220 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss