1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2428 Strand kirkelige fellesråd - Nasjonalt pilotprosjekt - Solcelletak på vernede bygninger
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til et nasjonalt pilotprosjekt - Solcelletak på Strand kirke
les mer>>P 2430 Tynset Røde Kors Hjelpekorps - Innkjøp av ATV
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til en ATV, med utstyr for bruk til søk og redning
les mer>>P 2432 Norsk Utvandrermuseum - Brannteknisk utbedringsarbeid
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 90.000 til branntekniske utbedringsarbeider ved Migrasjonsmuseet
les mer>>P 2433 Levanger kommune - Brannsikring av Middelskolebygget i Kirkegata 11
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til brannsikring av Middelskolebygget i Kirkegata 11
les mer>>P 2434 Hardanger fartøyvernsenter - Vøl av gavlbåten fra Herand
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til vøl av gavlbåten fra Herand
les mer>>P 2435 Oslo Open Water - Sikringstiltak rundt arrangementet " Oslo Open Water - Tjuvholmen Rundt" i 2015
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til sikringstiltak rundt arrangementet "Oslo Open Water - Tjuvholmen Rundt" i 2015
les mer>>P 2525 Sør-Troms museum, avd. Stiftelsen Anna Rogde - Pålagt sikkerhetskrav for "Anna Rogde" for 2015
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 80.000 til pålagt sikkerhetskrav for "Anna Rogde" for 2015
les mer>>P 2527 Helge og Heidi Haugland - Hagepaviljong i Steinberget 14
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 10.000 til rehabilitering av hagepavlijong i Steinberget 14
les mer>>P 2529 Nasjonalmuseet for kunst - Forsikringsprosjekt
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til forskningsprosjektet "Examination and mediation of soft and dripping oil paintings from the 1950-60s"
les mer>>P 2530 Finn og Bjarne Øvredal - Restaurering av Botnahytta
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til restaurering av Botnahytta
les mer>>Totalt 220 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss