1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2666 Jon Inge Eidem - Istandsetting av driftsbygningen på Bergsmogården
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 255.000 til istandsetting av driftsbygningen på Bergsmogården
les mer>>P 2667 Sogndal og Leikanger kirkelige fellesråd - Brannalarmanlegg i Stedje kirke
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til brannalarmanlegg i Stedje kirke
les mer>>P 2668 Det Kongelige selskap for Norges Vel - Brannsikring og utskifting av el.anlegg på Vorphaugen Gård i Råkvåg
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 øremerket brannsikring og utskifting av el. anlegg i h.h.t. i Fase 1.
les mer>>P 2669 Magma Geopark - Sikring av Ørsdalen gruver
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 67.000 til sikring av Ørsdalen gruver i h.h.t tilbud fra Bent Johnny Mydland AS
les mer>>P 2671 Laila og Helge Aandstad - Istandsetting av Gulbygning ved gamle Hof Prestegård
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av vinduer i Gulbygning ved gamle Hof Prestegård
les mer>>P 2673 Stiftelsen Guts - Reparasjon av balkong ved Guts Drammen
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 55.000 til reparasjon av balkong ved Guts avd. Drammen
les mer>>P 2674 Birkenes bygdemuseum - Brannhydrant
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 62.000 til oppføring av brannhydrant på Birkenes bygdemuseum
les mer>>P 2675 Hans Smedsrud - Restaurering av steinmur på solbakken
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av en steinmur på Solbakken
les mer>>P 2676 Sandefjord Røde Kors - Ny båt
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ny båt for Sandefjord Røde Kors.
les mer>>P 2677 Kviknes Hotel AS - Brannsikring
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til brannsikring av Kviknes Hotel
les mer>>Totalt 220 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss