1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2694 Nettverk etter soning - Oslo Røde Kors - Sikkerhetsutstyr til vengbåtene "Fri" og " Torvald Haraldson"
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 177.228 øremerket redningsflåte, brannslukker og redningsvester
les mer>>P 2696 Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste - Kalfaret Behandlingssenter - Brannvarslingsanlegg
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 85.923 til brannvarslingsanlegg ved Kalfaret Behandlingssenter
les mer>>P 2697 Stiftelsen Soon Sjøskole - Overhaling av motoren på MS Hausten
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til overhaling av motoren på MS Hausten
les mer>>P 2698 Stiftelsen Kystkultursamlingen i Tananger - Sprinkleranlegg ved Melingsjøhuset i Tananger
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til sprinkleranlegg ved Melingsjøhuset i Tananger
les mer>>P 2699 Bodø Kunstforening - Innkjøp av innbruddsalarm
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 29.640 til innkjøp av innbruddsalarm til Bodø Kunstforening
les mer>>P 2700 Stiftelsen Veteranskibet Rogaland - Tørrskodd evakuering
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til MES for M/S Rogaland
les mer>>P 2701 Brit Eli Sparby Stuber - Restaurering av låven på Berget
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av Låven på Berget
les mer>>P 2702 Solheimsdalen Grendelag - Fornying av elektrisk anelgg ved Tysnes Skolemuseum
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til fornying av elektrisk anlegg ved Tysnes Skolemuseum
les mer>>P 2704 Sunnhordland Museum - Restaurering av torvtak ved Nerheimstunet
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 82.900 til restaurering av torvtak ved Nerheimstunet
les mer>>P 2706 Gamvik Museum - Sikring av kaia
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 49.224 til sikring av kaia ved Gamvik Museum
les mer>>Totalt 220 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss