1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2732 Norsk Folkemuseum - Eliminering av giftstoffer i museumssamling
10.12.15
... fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 950.000 til eliminering av giftstoffer i museumssamlingene ved Norsk Folkemuseum
les mer>>P 2733 Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus - Utbedring av taklekkasje på Vøienvolden Gård
10.12.15
... fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 350.000 til utbedring av taklekkasjer i Drengestuen ved Vøienvolden gård
les mer>>P 2735 Morten Christian Vanberg - Restaurering av tak, vinduer og fasader på Vanberg Heimtun
10.12.15
... fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av tak, vinduer og fasader på Vanberg Heimtun
les mer>>P 2736 Siri Føyen Barbøl - Restaurering av Grønnbak etter hussoppangrep
10.12.15
... fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av Grønnbak etter hussoppangrep
les mer>>P 2737 Kristiansand museum - Setesdalstunet - Drenering og vei på
10.12.15
... fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 105.000 til drenering og vei på Setesdalstunet
les mer>>P 2738 Gamle Ormelet AS v/Dorthe Endresen - Sikring av Gamle Ormelet
10.12.15
... fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til sikring av Gamle Ormelet
les mer>>P 2740 Torbjørg Sve - Restaurering av stabbur på Aune
10.12.15
... fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av stabbur på Aune
les mer>>P 2741 Troms Røde Kors - Brannsikring ved Haraldvollen Lierskole i Målselv
10.12.15
... fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til brannsikring ved Haraldvollen Lierskole i Målselv
les mer>>P 2742 Stiftelsen vern av Meløygården - Restaurering av "Banken" ved Meløygården
10.12.15
... fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 170.000 til restaurering av "Banken" ved Meløygården
les mer>>P 2744 Stiftelsen Næs Jernverksmuseum - Identifisering og eventuell destruering av historiske kjemikalier
10.12.15
... fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 13.200 til identifisering og eventuelle destruering av historiske kjemikalier
les mer>>Totalt 220 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss