1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2600 Lillesand Røde Kors - Ny båt
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til ny båt for Lillesand Røde Kors
les mer>>P 2601 Stift. Edvard Munchs Atelier - Brann og tyverisikring
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 385.000 til brann- og tyverisikring av Edvard Munchs Atelier på Ekely
les mer>>P 2604 Østre Aker og Haugerud sokn - Utbedring av kirkestallen ved Østre Aker kirke
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 130.000 til utbedring av kirkestallen ved Østre Aker Kirke
les mer>>P 2606 Marit Ingstad - Istandsetting av sidebygningen på Ingstad vestre
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av sidebygningen på Ingstad vestre
les mer>>P 2607 Stift. Kløckers HUs - Arendal Bymuseum - Utskifting av brannalarmanlegg
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til utskifting av brannalarmanlegg ved Kløckers Hus i Arendal
les mer>>P 2609 Leksvik Historie- og Museumslag/ eier. Stift. Leksvikmuseet - Konserveringsarbeid på Ner-Killingberg
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 38.169 til konserveringsarbeid på Ner-Killingberg
les mer>>P 2610 Elsa Mikalsen - Istandsetting av vinduer på Villa Glitre i Oslo
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av vinduer på Villa Glitre i Oslo
les mer>>P 2611 Domkirkeodden - Gjenoppretting av sikringsanlegg for innbrudd etter tordenværskade i juli 2014
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 238.000 til gjenoppretting av sikringsanlegg for innbrudd etter tordenværskader i 2014
les mer>>P 2613 Norges Astma- og Allergiforbund - Oppussing av Geilomo barnesykehus
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til sprinkling av hovedbygget ved Geilomo barnesykehus
les mer>>P 2615 Trond Hjorteland - Ombygging av Ryfylke-løe
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til kostnader til utbedring av gammelt reisverk og andre bevaringsrelaterte kostnader i forbindelse med gjenoppbygging av Ryfylke-løe på Hjorteland i Suldal
les mer>>Totalt 220 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss