1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2679 Stiftelsen Haugesjøen - Fornying av hardangerjakten "Johanne Karina"
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til vøling og motor- og gearkasse på hardangerjakten Johanne Karine
les mer>>P 2680 Svein Folkestad - Utbedring av stabbur på Nordre Falkum Gård i Skien
29.10.15
... Fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av stabburet på Nordre Falkum gård i Skien
les mer>>P 2681 Geir Anton Olsen - Restaurering av samisk fjøs
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av samisk fjøs
les mer>>P 2682 Søgne Sjøspeidergruppe - Førstehjelpskurs for en gruppe Rovere
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 5.800 til førstehjelpskurs for Roverne ved Søgne Sjøspeidergruppe
les mer>>P 2684 M/F Storegut, avd. i Norsk Industriarbeidermuseum - Sertifisering
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til tiltak i forbindelse med sertifisering av M/F Storegut
les mer>>P 2685 Hvaler kulturvernforening - Restaurering av Brekke gamle skole i Hvaler kommune
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til istandsetting og sikring av pipe, både over og under tak, samt istandsetting av grue med bakerovn ved Brekke gamle skole på Hvaler
les mer>>P 2686 Perspektivet Museum - Klimatiltak
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til klimatiltak for bedring av luftkvalitet på Perspektivet Museum
les mer>>P 2688 Stiftelsen Galleri Skredsvig - Tåkeanlegg i Skredsvighagan
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 øremerket tåkeanlegg i Skredsvighagan
les mer>>P 2691 FORK - Forum for kriseberedskap og restverdiredning for kunst og kulturminner - Seminar
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 65.000 til seminaret. Forum for kriseberedskap og restverdiredning for kunst og kulturminner
les mer>>P 2692 Melhus Røde Kors - Ny ATV
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til kjøp av en ATV
les mer>>Totalt 220 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss