1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2617 Geitbåtmuseet - Akutte sikringsmidler til båtsamling - Fase 1 av Rehabiliteringsprosjekt
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til finansiering av en midlertidig hall for oppbevaring av båtsamlingen med tilhørende gjenstander - Fase 1 av Rehabiliteringsprosjektet
les mer>>P 2621 Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet - Restaureringsprosjekter
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 1.500.000 til restaureringsprosjekter for fullriggeren Sørlandet i 2015
les mer>>P 2624 Jan Erik Sørhaug - Restaurering av Bureisningsbygg på Heimstad i Bjørndal
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av Bureisningshuset i Bjørndalen
les mer>>P 2645 Are Kroken - Restaurering av stabbur i Brubakka
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av stabbur i Brubakka
les mer>>P 2646 Varanger museum IKS - avd. Sør-Varanger - Antikvarisk reparasjon av tak på Lassigården Bugøynes
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr.160.000 til antikvarisk reparasjon av taket på Lassigården Bugøynes
les mer>>P 2647 Stiftelsen Sesam - Vedlikehold og ventilasjon i Det Gule Huset
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 øremerket vedlikehold av ytre fasader på "Det Gule Huset"
les mer>>P 2649 Mjøsmuseet AS - Tilstandsanalyse av kølbingen ved Kapp Melkefabrikk
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 16.500 til tilstandsanalyse av kølbinge ved Kapp Melkefabrikk
les mer>>P 2651 Rjukanbanen - Kontroll av stål i jernbanebroer
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til kontroll av stål i 2 jernbanebroer på Rjukanbanen
les mer>>P 2652 Stift. Glasslåven Granavollen - Vanntåkeanlegg
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til vanntåkeanlegg ved Glasslåven på Granavollen
les mer>>P 2653 Saltens Dampskibsselskab AS - Luftsystemer og sertifisering av flåter for M/S Gamle Salten
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 140.000 øremerket sertifisering av flåter for M/S Gamle Salten
les mer>>Totalt 220 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss