1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2343 Andreas Breisjøberg - Restaurering av fjøs og seterstua på Finnskogen
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til restaurering av fjøs og seterstua på Finnskogen
les mer>>P 2344 Inge Håkonshol, - Restaurering av smia i Håkonsholm
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av smia i Håkonsholm
les mer>>P 2345 Norsk Folkemuseum - Utstyr til digitalisering
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til utstyr for digitalisering
les mer>>P 2346 Ingmar Skårdal - Istandsetting av en seterstue på Hollvollen
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av seterstue på Hollvollen
les mer>>P 2347 Bogstad Gård - Tak og pipereparasjoner ved Vestre paviljong
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 600.000 til tak og pipereparasjoner ved Vestre paviljong
les mer>>P 2349 Anders Olastuen - Restaurering av låve på gården Olastuen
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til restaurering av låve på den skogfinske gården Olastuen
les mer>>P 2351 For Fangers Pårørende (FFP) - Avd. Trondheim - Reflekterende familieterapi - 3. prosjektår
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 143.000 til reflekterende familiesamtaler i fengsel, 3. og siste prosjektår
les mer>>P 2352 Veterinærinstituttet - Analyse av blybelastning hos norske svaner
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 170.000 til analyse for blybelastning hos norske svaner
les mer>>P 2353 Sub Church - Utvidelse av rømningsvei i kjeller og generell brannsikring av kulturhuset Sub Scene
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til utvidelse av rømningsvei i kjeller og generell brannsikring av kulturhuset Sub Scene
les mer>>P 2354 Bragdøya kystlag - Nytt dekk til MS Nesebuen
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til nytt dekk på MS Nesebuen
les mer>>Totalt 220 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss