1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2573 Stiftelsen Agatunet - Lagmannsstova - Forskning og formidling i forbindelse med restaurering
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 180.000 til forskning og formidling i forbindelse med restaurering av Lagmannsstova i Agatunet
les mer>>P 2574 Friluftsmuseet Stenberg - Restaurering av skål på amtmannsgården Stenberg
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 81.696 til restaurering av skålen på den fredete amtmannsgården Stenberg
les mer>>P 2575 Jorunn og Torgeir Moslet - Restaurering av tak på Saxenborg lystgård
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av hovedtaket på Saxenborg lystgård
les mer>>P 2576 Ellen Marie Hansteen - Istandsetting av fyrtårnet på Litløy fyr
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 ril istandsetting av Litløy fyr.
les mer>>P 2577 Norsk Folkemuseum - Nye fjernmagasin
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 2.000.000 til nye fjernmagasin
les mer>>P 2578 Drangedal Røde Kors Hjelpekorps - Innkjøp av ATV
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til kjøp av en ATV for Drangedal Røde Kors Hjelpekorps
les mer>>P 2580 Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum - Sikringstiltak på M/S Gamle Oksøy
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til å restaurere og re-sertifisere Mann Over Bord båt samt restaurere og re-sertifisere brannslukningsanlegget om bord i Gamle Oksøy
les mer>>P 2581 Sykkylven Røde Kors - Redningsbåre for terreng
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 41.000 til en redningsbåre på hjul for terreng
les mer>>P 2583 Sverresborg - Sikring av alarmsentraler
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 171.400 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2584 22B Kontaktsenter - Bokollektiv for vanskeligstilte ungdon
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til utbetalt husleie i forbindelse med 22Bs boligprosjek
les mer>>Totalt 220 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss