1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2387 Marit Dorthea Jølle - Restaurering av verneverdig skipperhus i Eikvåg
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til restaurering av verneverdig skipperhus i Eikvåg
les mer>>P 2388 Ulefos Hovedgaard - Restaurering av fasader
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 700.000 til restaurering av fasadene på Ulefos Hovedgaard
les mer>>P 2390 Åsne Sunniva Søreide - Restaurering av stabburet i rekketunet i Færevåg
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til restaurering av stabbur i rekketunet Færevåg
les mer>>P 2392 Marit og Jo Olav Kvarberg - Restaurering av våningshuset på Odde
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til restaurering av det gamle våningshuset på Odde
les mer>>P 2394 Fosnes kommune - Nytt tak på Steinstua
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til nytt tak på Steinstua
les mer>>P 2395 Pitesamisk Museum - Restaurering av fredet samisk bolighus på Kåsmovollen i Bodø kommune
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til restaurering av automatisk fredet samisk bolighus på Kåsmovollen i Bodø kommune
les mer>>P 2396 HLF Briskeby AS - Brannsikring ved HLF Briskeby Kompetansesenter i Lier
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til brann, varsling og innbruddsalarm ved HLF Briskeby Kompetansesenter
les mer>>P 2397 Gunnar Helen Snibsøer - Restaurering av Høgheller stikningsbu/anleggsbrakke
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til restaurering av Høgheller stikningsbu/anleggsbrakke
les mer>>P 2399 Stiftelsen Uthaugsgården - Utvending maling av matbur
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til utvendig maling av matbur på Uthaugsgården museum
les mer>>P 2400 Glomdalsmuseet - Istandsetting av Åsetbygningen
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til istandsetting av Åsetbygningen på Glomdalsmuseet
les mer>>Totalt 220 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss