1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2708 Astrid Sveaass - Rehabilitering av pipe og ildsteder på Olufgården
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til rehabilitering av pipe og ildsteder på Olufgården
les mer>>P 2709 Sigurd Kristoffersen - El. arbeid i stabburet på Brårød Gård i Våler i Østfold
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 5.000 til el. arbeid i stabburet på Brårød i Våler i Østfold
les mer>>P 2714 Ole Erik Berget - Utbedring av trafostasjon til kontorlokale
10.12.15
... fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til utbedring av trafostasjon til kontorlokale
les mer>>P 2715 Skonnerten Svanen - Toktforberedelser
10.12.15
... fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 øremerket budsjettets punkt 1 - Helt nødvendige oppgaver og utgifter for toktforberedelser for sesongen 2016.
les mer>>P 2718 Jorunn Åstrand - Elektrisk installasjon i Sæterhaugen skysstasjon
10.12.15
... fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til elektrisk installasjon i Sæterhaugen skyssstasjon
les mer>>P 2719 Bymuseet i Levanger - Emilies Hus - Vern og sikring av arbeiderbolig
10.12.15
... fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til restaurering av inngangsdør og vinduer på antikvarisk måte
les mer>>P 2721 Olav Ivarson Ragde - Kjemikalbehandling av Ragdetunet
10.12.15
... fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til kjemikaliebehandling av Ragdetunet
les mer>>P 2722 Lillian Bjørnseth og Sigurd Revheim - Restaurering av Gamlahuset på Haugane
10.12.15
... fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av Gamlahuset på Haugane
les mer>>P 2723 Stiftelsen Musea i Sogn og Fjordane - Nytt ventilasjons- og klimastyringsanlegg
10.12.15
... fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til nytt ventilasjons- og klimastyringsanlegg for fem magasin tilknyttet Musea i Sogn og Fjordane
les mer>>P 2724 Margrethe Berg - Restaurering av Kvernlien Mølle og Sag
10.12.15
... fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til restaurering av Kvernlien Mølle og Sag
les mer>>Totalt 220 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss