1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2555 Sameiet Kongens gate 91 B - Utskiftning av brannvarslingsanlegg
06.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 56.800 til utskiftning av brannvarslingsanlegg i Kongens gate 91 B
les mer>>P 2558 Stiftelsen Buskerudmuseet - Utarbeiding av sikringsplan og ROS-analyse
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til utarbeiding av sikringsplan og ROS-analyse ved alle Buskerudmuseets 18 avdelinger
les mer>>P 2559 Veteranskibslaget Stavenes - Restaurering av dampskipet Stavenes
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 389.000 øremerket omsøkte arbeider om bord i Stavenes
les mer>>P 2561 Karine og Didrik Falck-Pedersen - Restaurering av kvernhus i Vestre Slidre
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av kvernhus i Vestre Slidre
les mer>>P 2562 Norsk Folkemuseum - Sikringstiltak ved rehabilitering av bygning ved Norsk Folkemuseum
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 375.000 til sikringstiltak ved regabilitering av bygg på Norsk Folkemuseum
les mer>>P 2563 De Mathiesenske Samlinger - Istandsetting av "Barkelyshuset" på Eidsvoll Værk
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av "Barkelyshuset" på Eidsvoll Værk
les mer>>P 2564 Thor Amund Holbø - Restaurering av fjøset på Holbøsætra
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av fjøset på Holbøsetra
les mer>>P 2566 Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus - Markedsføring i forbindelse med Bygningsverndagen 2015
03.06.15
... fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 øremerket markedsføring i forbindelse med Bygningsverndagen 2015
les mer>>P 2570 Silje Lunden Gotehus - Restaurering av hovedbygning på Birkedal
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av hovedbygningen på Birkedal - Trinn 1.
les mer>>P 2572 Fredrikstad Turnforening - Reparasjon av tak i turnhall
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 øremerket reparasjon av taket - 1.etappe
les mer>>Totalt 220 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss