1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2655 Eid kommune - Brannsikring av tette trehusmiljø i Eidsgata og Tverrgata
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til brannsikring av tett trehusmiljø i Eidsgata og Tverrgata
les mer>>P 2656 Frimurerlogene i Mo i Rana - Brannalarmanlegg i Tårnbygget i Mo i Rana
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 88.972 til brannalarmanlegg i det vernede Tårnbygget på Moholmen
les mer>>P 2657 Signe Engenes - Restaurering av Badstoga
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 øremerket fjøs og løe på Kallingsheia i Åmli
les mer>>P 2659 Ingolfsland Borettslag - Vestblokka, Sing Sing Storkvart på Rjukan
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 135.575 til 11 klimadører, løasse El 30/35dB
les mer>>P 2660 Stiftelsen Tollerodden - Til fase III, Delprosjekt 7B, restarbeider i 2. etasje, rom 201, 202, 203 og 204
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til fasade III, Delprosjekt 7B, restarbeider i 2. etasje, rom 201, 202, 203 og 204
les mer>>P 2661 Stiftelsen Tollerodden - 10 års service på installerte brannslukningssystem som har vært i drift siden 2005
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til 10 års service på installerte brannslukningssystem som har vært i drift siden 2005
les mer>>P 2662 Hallingdal Museum - Utskifting av tak på Tandbergbygget
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til utskifting av tak på Tandbergbygget ved Hallingdal Museum
les mer>>P 2663 Jørund Eggen - Brannvarslingsanlegg på Fæby gård
18.11.15
... fikk på styremøte 18. november 2015 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til brannvarslingsanlegg
les mer>>P 2664 Gamle Kvernes bygdemuseum - Omlegging av skifertak på Strandhagenstua
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til omlegging av skifertak på Strandhagenstua
les mer>>P 2665 Solveig Sævdal - Istandsetting av steinløe på Øvre Tveiten
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 70.000 til istandsetting av steinløe på Øvre Tveiten
les mer>>Totalt 220 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss